FIBROmyNET

De site over fibromyalgie

Fibromyalgie - archief onderzoek

Effecten van emoties op symptomen bij fibromyalgie

Universiteit Utrecht; disciplinegroep Klinische en Gezondheidspsychologie

Het onderzoek heeft tot doel om te toetsen of de emoties boosheid en verdriet invloed hebben op pijn en vermoeidheid bij vrouwelijke patiënten met fibromyalgie en vrouwen uit de algemene bevolking en of fysiologische reactiviteit en individuele verschillen in emotieregulatie deze verbanden beïnvloeden. Het onderzoek beoogt de volgende vraagstellingen te beantwoorden: a) Leidt geïnduceerde boosheid tot verhoogde pijnrapportage en een verlaagde pijngrens en pijntolerantie bij vrouwelijke patiënten met fibromyalgie en tot afnamen in pijnrapportage en een verhoogde pijngrens en pijntolerantie bij vrouwen uit de algemene bevolking? b) Leidt geïnduceerd verdriet tot sterkere vermoeidheidstoenamen bij vrouwelijke patiënten met fibromyalgie dan bij vrouwen uit de algemene bevolking? c) Leiden geïnduceerde boosheid en verdriet tot verhoogde sympathische en parasympathische activiteit en verschilt deze fysiologische activatie tussen patiënten en vrouwen uit de algemene bevolking? d) Kan verandering in symptoomrapportage worden voorspeld uit sympathische en parasympathische reactiviteit? e) Hebben individuele verschillen in emotieregulatie invloed op de samenhang tussen emoties en symptomen?

Beoogde einddatum was september 2007.

onderzoeksbuisjes